شرکت نرم افزاری وایا داده پرداز ویانا

سامانه مکانیزم نظرسنجی

نیاز به نظرسنجی در هر ارگانی نیازی مبرم است و سبب افزایش حس اطمینان و رضایت مندی مشتریان خواهد شد. شرکت وایا داده پرداز ویانا پس از مشاوره به شرکت ها و ارگان های دولتی کشور سیستم نظر سنجی آنلاین را برای آنها پایه ریزی کرده است. این شرکت برای نخستین بار توانست سیستم نظر سنجی کاغذی مرسوم در سازمان حمل و نقل کشور را به نظر سنجی آنلاین تبدیل نماید. چنانچه نیاز به راه اندازی سامانه نظر سنجی برای سازمان خود دارید میتوانید از کارشناسان ما مشاوره بگیرید.

03131324542 :شماره تماس